Vivatex er GOTS-certificeret

I efteråret 2011 blev VivaTex certificeret "GOTS Organic". Det betyder, at de fleste varer med Vivatex's navn på lever op til GOTS's strengeste krav om 100% økologi, bæredygtighed og hensyn til miljø og mennesker. Vores mål er at alle varer i butikken skal være GOTS-certificerede eller syet op i GOTS-certificerede metervarer.

vivatex - GOTS, sticker 1-11-11

GOTS-certificeringen stiller en række krav, som kan fordeles på tre områder:

 1. Miljøhensyn i alle stadier af produktionen
 2. Kvaliteten og sundheden af det færdige produkt
 3. Social ansvarlighed for ansatte i produktionen

De vigtigste miljøkriterier:

 • Økologiske fibre skal adskilles fra konventionelle på alle stadier af produktionen, og de skal være tydeligt mærket
 • Alle benyttede hjælpestoffer og kemikalier skal evalueres og leve op til en række grundlæggende krav om graden af giftighed og bionedbrydelighed
 • En række stoffer er helt forbudt (f.eks. gmo-bearbejdede stoffer, nanopartikler, opløsningsmidler, tungmetaller og formaldehyd)
 • Klorblegning er forbudt
 • AZO-farvestoffer er forbudt
 • Stoftryk skal foregå uden brug af opløsningsmidler, PVC og phtalather
 • Alle vandforbrugende produktionsled skal føre tilsyn og logbog over forbruget af kemikalier, vand, energi og holde sig under fastsatte grænseværdier
 • Spildevand fra produktion skal renses i et funktionelt rensningsanlæg
 • Emballage må ikke indeholde PVC
 • Papir og pap i emballage, prismærker etc. skal enten være lavet af genbrugsfibre eller certificeret FSC eller PEFC
 • Alle aktører i produktionen skal have en miljøpolitik, der opridser mål og proceduerer for at minimere spild og udledning

De vigtigste kvalitets- og sundhedskriterier:

 • Det færdige produkt skal leve op til en række krav om lysægthed, modstandskraft overfor slid, gnid, sved, vask mm.
 • Råvarer, hjælpemidler og færdige tekstilprodukter skal holde sig under strenge krav til restkoncentrationer

De vigtigste sociale kriterier:

 • Beskæftigelsen skal være lovlig
 • Børnarbejde er forbudt
 • Producenten er pålagt at give en fastsat mindsteløn
 • Enhver form for tvang, diskrimination eller umenneskelig behandling er forbudt
 • Ansatte vælger frit deres beskæftigelse
 • Ansatte har ret til kollektive forhandlinger
 • Ansatte har krav på sikre og hygiejniske arbejdsforhold
 • Ansatte har krav på afgrænsede arbejdstider

Har du spørgsmål til vores GOTS-certificering eller andre miljømærker, så se om det ikke er besvaret i vores FAQ her.

Du kan også læse meget mere om GOTS's på deres officielle hjemmeside her.

Senest opdateret juli 2017