Vivatex er GOTS-certificeret

I efteråret 2011 blev VivaTex certificeret “GOTS Organic”. Det betyder, at de fleste varer med Vivatex’s navn på lever op til GOTS’s strengeste krav om 100% økologi, bæredygtighed og hensyn til miljø og mennesker. Vores mål er at alle vores tekstilvarer skal være GOTS-certificerede eller syet op i GOTS-certificerede metervarer.

GOTS-certificeringen stiller en række krav, som kan fordeles på tre områder:

 1. Miljøhensyn i alle stadier af produktionen
 2. Kvaliteten og sundheden af det færdige produkt
 3. Social ansvarlighed for ansatte i produktionen

De vigtigste miljøkriterier:

 • Økologiske fibre skal adskilles fra konventionelle på alle stadier af produktionen, og de skal være tydeligt mærket
 • Alle benyttede hjælpestoffer og kemikalier skal evalueres og leve op til en række grundlæggende krav om graden af giftighed og bionedbrydelighed
 • En række stoffer er helt forbudt (f.eks. gmo-bearbejdede stoffer, nanopartikler, opløsningsmidler, tungmetaller og formaldehyd)
 • Klorblegning er forbudt
 • AZO-farvestoffer er forbudt
 • Stoftryk skal foregå uden brug af opløsningsmidler, PVC og phtalather
 • Alle vandforbrugende produktionsled skal føre tilsyn og logbog over forbruget af kemikalier, vand, energi og holde sig under fastsatte grænseværdier
 • Spildevand fra produktion skal renses i et funktionelt rensningsanlæg
 • Emballage må ikke indeholde PVC
 • Papir og pap i emballage, prismærker etc. skal enten være lavet af genbrugsfibre eller certificeret FSC eller PEFC
 • Alle aktører i produktionen skal have en miljøpolitik, der opridser mål og proceduerer for at minimere spild og udledning

De vigtigste kvalitets- og sundhedskriterier:

 • Det færdige produkt skal leve op til en række krav om lysægthed, modstandskraft overfor slid, gnid, sved, vask mm.
 • Råvarer, hjælpemidler og færdige tekstilprodukter skal holde sig under strenge krav til restkoncentratione.

De vigtigste sociale kriterier:

 • Beskæftigelsen skal være lovlig
 • Børnarbejde er forbudt
 • Producenten er pålagt at give en fastsat mindsteløn
 • Enhver form for tvang, diskrimination eller umenneskelig behandling er forbudt
 • Ansatte vælger frit deres beskæftigelse
 • Ansatte har ret til kollektive forhandlinger
 • Ansatte har krav på sikre og hygiejniske arbejdsforhold
 • Ansatte har krav på afgrænsede arbejdstider

Har du spørgsmål til vores GOTS-certificering eller andre miljømærker, så se om det ikke er besvaret i vores FAQ her.

VivaTex blev tidligere certificeret af IMO ch, som nu er en del af EcoCert Greenlife.
Du kan derfor både finde varer, der er mærket med vores gamle licensnummer fra IMO ch og med det nye licensnummer fra EcoCert Greenlife.